Заява про вихід дитини з громадянства України

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 20 липня 2006 р. N 716 

 

Зразок

 

Форма 38
до пункту 1 наказу 

 

Президентові України

 
ФОТО
ДИТИНИ
35 х 45
 
 

 

 

ЗАЯВА
про вихід дитини з громадянства України

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків чи усиновителів дитини)
прошу оформити моїй дитині вихід з громадянства України відповідно до частини _______________ статті 18 Закону України "Про громадянство України".

Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

 

 

N
з/п

Запитання

Відповіді

Прізвище, ім'я, по батькові дитини (якщо змінювалося прізвище, ім'я, по батькові дитини, то вказати попереднє прізвище, ім'я, по батькові, які мала дитина) 

  

Дата народження дитини  

  

Місце народження дитини 

  

З якого часу дитина перебуває в громадянстві України 

  

Підстави набуття дитиною громадянства України  

  

Громадянство кожного з батьків на момент народження дитини  

  

Коли і яким органом було прийнято рішення про усиновлення дитини 

  

Громадянство кожного з усиновителів 

  

Чи перебуває дитина в іноземному громадянстві в теперішній час 

  

10 

Чи є документ про те, що дитина в разі її виходу з громадянства України набуде іноземного громадянства  

  

11 

Місце проживання дитини  

  

12 

Місце проживання батьків дитини  

  

13 

Місце проживання усиновителів дитини 

  

14 

Документи, які додаєте до заяви 

  

 

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ _____________ 20__ року 

______________________
(підпис заявника) 

 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про оформлення дитині виходу з громадянства України, має:

а) паспорт громадянина України серії _______ N ____________, виданий _______________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                               (коли та яким органом виданий паспорт) 

б) _____________________________________ серії ________ N _______________________, виданий
                 (найменування паспортного документа)
______________________________________________________________________________________
                                                                             (коли та ким видано паспортний документ) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище та ініціали) 

___ _____________ 20 __ року                                                                 ____________________________
                                                                                                                                                                                          (підпис) 

 

 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України

 
Є. Т. Калюжко

 

(Наказ|Форма, МВС, від 20.07.2006, № 716 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")