Заява про надання інформації про місце реєстрації фізичної особи

Додаток 1
до Інструкції з організації роботи адресно-довідкових бюро в системі Міністерства внутрішніх справ України 

 

 

 

ЗРАЗОК 

Начальникові адресно-довідкового
бюро ГУМВС (УМВС) в (у)
______________________________
______________________________
(дані запитувача: прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________
адреса реєстрації, дані паспорта)
______________________________ 

 

 

ЗАЯВА

Прошу надати мені інформацію про реєстрацію місця проживання
___________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження запитуваного) 
___________________________________________________________________________________ 

___ ____________ 20__ року 

_________________
(підпис) 

Інформація надається лише за наявності письмової згоди запитуваного. 

 

 

(Наказ|Інструкція, МВС, від 12.10.2010, № 495 "Про затвердження Інструкції з організації роботи адресно-довідкових бюро в системі Міністерства внутрішніх справ України")