Заява про оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок усиновлення

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 20 липня 2006 р. N 716 

 

Зразок

 

Форма 27
до пункту 1 наказу 

 

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________

 
ФОТО
ДИТИНИ
35 х 45
 
 

 

 

ЗАЯВА
про оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок усиновлення

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові одного з усиновителів дитини)
прошу оформити набуття дитиною громадянства України внаслідок усиновлення відповідно до частини _____________________________ статті 11 Закону України "Про громадянство України".

Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

 

 

N
з/п

Запитання

Відповіді

Прізвище, ім'я, по батькові дитини  

  

Дата народження дитини  

  

Місце народження дитини  

  

Громадянство дитини  

  

Рішенням якого органу та коли дитину всиновлено 

  

Зазначити прізвище, ім'я, по батькові того з усиновителів, який є громадянином України 

  

Місце проживання дитини 

  

Місце проживання та номер телефону особи, яка подає заяву 

  

Документи, які додаєте до заяви 

  

 

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ _____________ 20__ року 

_________________________
(підпис заявника) 

 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок усиновлення, має:

а) паспорт громадянина України серії _______ N _______________, виданий ____________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                    (коли та ким виданий паспорт) 

б) національний паспорт громадянина ________________ N __________________________________,
                                                                                               (назва держави)
виданий ______________________________________________________________________________;
                                                                                   (коли та ким виданий паспорт) 

в) посвідку на проживання для іноземців серії _________ N ____________________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                           (коли та яким органом видано посвідку) 

г) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________,
видану _______________________________________________________________________________
                                                                           (коли та яким органом видано посвідку) 

___ ____________ 20__ року                                                                         _________________________
                                                                                                                                                                                            (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити набуття громадянства України _______________________________________________
                                                                                                                                                               (прізвище, 
______________________________________________________________________________________
                                                                                              ім'я, по батькові дитини)
відповідно до частини _______________ статті 11 Закону України "Про громадянство України" внаслідок його (її) усиновлення громадянином України з __________________________________
                                                                                                                                                                       (зазначити дату) 

Дитина набуває громадянства України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення.

 

 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України

 
Є. Т. Калюжко

 

(Наказ|Форма, МВС, від 20.07.2006, № 716 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")