Примусове виселення при зверненні стягнення на житло - предмет іпотеки здійснюватиметься все ж таки в судовому порядку

"Зазначеним Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів України, в тому числі, до Цивільного кодексу України. Зокрема, ст. 1056-1 ЦК пропонується викласти в новій редакції, згідно якої процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором. При цьому фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку дії кредитного договору і не може бути збільшена банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.

Однак, у разі зазначення у кредитному договору змінюваної процентної ставки, кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов"язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, установлених кредитним договором, письмово повідомивши про це позичальника, поручителя та інших зобов"язаних за договором осіб не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. У кредитному договорі має бути встановлено порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. При цьому у разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі має визначатися максимальний розмір збільшення процентної ставки.

Крім того, вказаним Законом внесено суттєві зміни до чинного Житлового кодексу, Законів "Про банки і банківську діяльність" та "Про іпотеку". Законом передбачено право кредитодавця (зокрема, банку) самостійно прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору. Таке рішення є підставою для вимоги від боржника виселення його та усіх мешканців заставленого житлового приміщення протягом одного місяця з дня пред"явлення вимоги. Однак, наслідки відмови боржника виселитися у зазначений строк законом не передбачені, тому ймовірніше за все в такому разі примусове виселення здійснюватиметься все ж таки в судовому порядку. Крім того, згідно з Законом у разі звернення стягнення на предмет іпотеки (житлове приміщення) в судовому порядку суд відтепер зобов"язаний буде одночасно прийняти рішення про виселення мешканців житлового приміщення (раніше це було правом суду).

Зазначеним Законом передбачено також внесення змін до ст. 11 Закону України "Про захист прав споживачів", відповідно до яких, зокрема, забороняється надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України; кредитору забороняється встановлювати споживачу будь-яку додаткову плату, пов"язану з достроковим поверненням споживчого кредиту, а умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає сплату споживачем будь-якої додаткової плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною. Важливим нововведенням є також заборона кредитодавцеві встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою у визначенні цього Закону".