Про надання додаткових повноважень Голові Верховної Ради України 24 серпня 1991 року N 1430-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про надання додаткових повноважень Голові Верховної Ради України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 38, ст.505 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     До обрання Президента України наділити Голову Верховної Ради України додатковими повноваженнями, надавши йому право:
 

     видавати в межах законодавства України обов'язкові для виконання на території республіки розпорядження;
 

     зупиняти постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази міністрів та інших посадових осіб, підвідомчих Кабінету Міністрів України, у разі їх невідповідності Конституції ( 888-09 ) і законам України до розгляду цих актів Верховною Радою України;
 

     зупиняти дію рішень обласних, районних, міських, районних у місті Рад народних депутатів, прийнятих з порушенням Конституції і законів України, до їх розгляду Верховною Радою України.
 

 

Голова Верховної Ради України                           Л.КРАВЧУК  

 м. Київ, 24 серпня 1991 року
          N 1430-XII