Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про цінні папери і фондову біржу" 14 жовтня 1992 року N 2686-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про банки і банківську діяльність"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.656 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону Української РСР "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.281; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.276) такі зміни:
 

     1. Статтю 35 виключити.
 

     2. В тексті Закону слова "органам арбітражу", "органів арбітражу" замінити відповідно словами "арбітражним судам", "арбітражних судів".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 жовтня 1992 року
       N 2686-XII