Про внесення змін до статті 149 Конституції (Основного Закону) України 17 червня 1992 року N 2462-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
 

Про внесення змін до статті 149 Конституції (Основного Закону) України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.506 )
 

     Внести зміни до статті 149 Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ), виклавши її в такій редакції:
 

     "Стаття 149. Судами України є Верховний Суд України, обласні суди, Київський міський суд, міжрайонні (окружні) суди, районні (міські) народні суди.

     Найвищий судовий контроль і нагляд за судовою діяльністю судів республіки здійснюються Верховним Судом України.

     Організація і порядок діяльності судів України визначаються законами України". 

 

Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 червня 1992 року
     N 2462-XII