Про форми власності на землю 30 січня 1992 року N 2073-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 )
 

Про форми власності на землю

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 18, ст.225 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2074-XII ( 2074-12 ) від 30.01.92, ВВР, 1992, N 18, ст.226 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Запровадити в Україні поряд з державною - колективну і приватну форми власності на землю.
 

     2. Встановити, що власність на землю в Україні має такі форми: державна, колективна, приватна. Всі форми власності є рівноправними. 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 30 січня 1992 року
          N 2073-XII