Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 50, ст.439 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік" ( 3898-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 20, ст.120) такі зміни і доповнення:
 

     1. Статті 1, 2, 3 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1994 рік, з урахуванням підсумків його виконання за 10 місяців 1994 року та зміни показників Плану економічного і соціального розвитку України на 1994 рік ( 3886-12 ), по доходах у сумі 350 844 534,4 млн. крб., по видатках - 468 103 556,3 млн. крб. і граничний розмір дефіциту бюджету - 117 259 021,9 млн. карбованців. Національному банку України видати кредит на покриття дефіциту бюджету в сумі 117 259 021,9 млн. карбованців.
 

     Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на 1994 рік по основних видах надходжень у таких сумах:
 

(млн.крб.)
 

     Податок на добавлену вартість                  90 917 424

 

     Податок на доходи підприємств

     і організацій                                  48 000 000
 

     Акцизний збір                                  11 292 507

 

     30 відсотків надходжень коштів

     плати за землю                                    546 729
 

     Прибутковий податок з громадян                 14 157 198
 

     Державне мито                                     823 207

 

     Надходження від зовнішньоекономічної

     діяльності - разом                              9 190 238

 

у тому числі:
доходи від реалізації валютних коштів по експортних операціях, що здійснюються за державним контрактом 5 800 834
 

імпортне мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності, та інші доходи 3 389 404
 

     Відрахування на геологорозвідувальні

     роботи                                          3 600 000

 

     Плата за спеціальне використання

     прісних водних ресурсів                            98 123

 

     80 відсотків надходжень коштів від  приватизації майна державних

     підприємств                                     1 600 142

 

     Мобілізація коштів для фінансування структурної перебудови економіки

(25 відсотків амортизаційних відрахувань) 1 117 551
 

     Надходження коштів від продажу

     військового майна                                  23 510
 

 

     Внески підприємств та господарських організацій до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильськоїкатастрофи та соціального захисту населення 23 905 796
 

     Надходження відрахувань від перевищення  поточних доходів над видатками Національ  ного банку  3 200 000

 

     Внески до бюджету сум перевищення фактичного фонду споживання над

     розрахунковим                                     428 358

 

     Надходження коштів від Державного

     комітету по матеріальних резервах              15 000 000

 

     Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних

     копалин                                           169 972

 

     Надходження коштів від здійснення додаткових заходів щодо мобілізації

     доходів бюджету                                 3 759 300

 

     Надходження дивідендів (частини прибутку)  від суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств

     і організацій                                     357 858
 

     Збори та інші неподаткові доходи               13 320 000
 

     Надходження до Пенсійного фонду               100 000 000

 

     Стаття 3. Установити в Державному бюджеті України на 1994 рік уточнені асигнування на здійснення таких заходів:
 

(млн.крб.)
 

 Соціальний захист населення - разом                23 360 370
 

           з них:
     пільгові кредити індивідуальним
     сільським забудовникам                             95 000

 

     компенсація додаткових затрат, пов'язаних з лібералізацією цін на будівництво житла,  здійснюване підрядними організаціями для житлово-будівельних кооперативів та індивідуальних забудовників, а також вартості будматеріалів для сільських забудовників 366 840
 

     соціальне забезпечення                         15 479 120
           у тому числі:

     - пенсії військовослужбовцям та особам
       начальницького і рядового складу органів
       внутрішніх справ                              7 800 000

     - перерахування до Пенсійного фонду на
       виплати пенсій військовослужбовцям
       рядового, сержантського і старшинського
       складу строкової служби та їх сім'ям          2 417 000

     - перерахування до Фонду соціального
       захисту інвалідів                             3 400 000

     - утримання будинків-інтернатів та інших
       установ соціального забезпечення              1 862 120

 

     фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін 7 419 410 у тому числі на: газ 7 000 000 тверде паливо 7 600 здешевлення вартості будівництва житла молодіжними житловими комплексами 280 000
 

       житлово-комунальне господарство
       (централізовані видатки, республіканське
       господарство)                                    11 310
 

       послуги міського автомобільного транспорту      120 500

 

     Фінансування соціально-культурних закладів

     і установ - разом                              33 909 713,8
                 у тому числі:
       освіти                                       17 482 000
       культури                                      8 382 676
       охорони здоров'я                              6 600 000
       фізичної культури та молодіжних заходів         945 037,8
                 з них:
         створення матеріально-технічної бази
         для підготовки спортсменів до XVII
         зимових (1994 р.) та XXVI літніх
         (1996 р.) Олімпійських ігор                    72 786
 

       відомчих закладів соціально-культурної
       сфери                                           500 000
 

     Фінансування науки                              7 016 632

 

     Державні капітальні вкладення у розвиток  галузей і структурну перебудову економіки 17 176 000  з них на розвиток агропромислового  комплексу                                     7 500 000
 

     Народне господарство - разом                  155 130 171,6
             з них:

     - бюджетні позички                              9 000 000
          з них на капітальні вкладення              6 384 400

     - фінансування геологорозвідувальних робіт      3 600 000

     - фінансування геологорозвідувальних робіт
       на розвідування золота                        1 000 000

     - фінансування заходів щодо конверсії
       підприємств оборонного комплексу і
       створення нових видів цивільної продукції     5 000 000

     - фінансування Національної космічної
       програми                                      1 100 000

     - фінансування Національної програми
       досліджень і використання ресурсів
       Азово-Чорноморського басейну, інших
       районів Світового океану                        800 000

     - створення потужностей по переробці
       брухту і відходів дорогоцінних металів          613 805

     - землевпорядкування, протиепізоотичні
       заходи, експлуатація та утримання
       зрошувальних систем, ветеринарної
       мережі та інші витрати системи
       агропромислового комплексу                    1 923 536

     - проведення земельної реформи                     25 250

     - часткове відшкодування вартості
       племінної худоби                                900 000

     - відшкодування витрат по оплаті сортових
       надбавок на елітне насіння                    1 000 000

     - рекультивація та докорінне поліпшення
       земель                                          116 845

     - ведення лісового господарства,
       охорона і захист лісів                        1 250 000

     - фінансова допомога і часткова сплата
       відсотків з виданих кредитів:
           підприємцям                                 120 000
           селянським (фермерським) господарствам      300 000
           колективним сільськогосподарським
           підприємствам                                24 400

     - надання позички заготівельним і переробним
       підприємствам та організаціям для заготівлі
       сільгосппродукції за державним контрактом    79 000 000

     - із вказаної суми підлягає поверненню в
       1994 році до Державного бюджету України      17 000 000

     - забезпечення державних резервів              15 000 000

     - компенсація різниці в цінах по вугіллю       29 000 000

     - фінансування участі Держкомнафтогазу
       в розвитку Західно-Сибірського нафто-
       газового комплексу                            1 500 000

     - фінансування згідно з Указом Президента
       України "Про невідкладні заходи щодо
       фінансово-кредитного забезпечення держав-
       них продовольчих ресурсів 1994-1995 рр." і
       Постановою Верховної Ради України "Про по-
       долання кризового стану в агропромисловому
       комплексі"                                    4 000 000

     - фінансування будівництва нафтопере-
       валочного комплексу в м. Одесі                  718 200

     - експлуатаційні витрати на утримання
       Чорнобильської АЕС                              280 362

     - інші                                          5 050 073,6

 

     Фінансування житлово-комунального та

     шляхового господарства - разом                  1 331 620
              у тому числі:

     - капітальний ремонт житлового фонду               76 420

     - благоустрій міст і селищ міського типу            2 200

     - ремонт та утримання шляхів                    1 253 000
 

     Реставрація пам'яток архітектури                  120 000
 

     Охорона навколишнього природного середовища     1 688 000

 

     Заходи, пов'язані з поверненням кримсько-татарського, німецького та інших депортованих народів           1 356 699    з них капітальні вкладення                 1 016 699
 

     Фінансування оборони - разом                   21 976 000
                у тому числі:
          Міністерство оборони                      19 000 000
             з них на будівництво житла              1 000 000
          Національна гвардія                          700 000
          Прикордонні війська                        2 100 000
          Штаби і війська цивільної оборони            176 000

 

     Фінансування будівництва житла для військовослужбовців за рахунок коштів від продажу

     військового майна                                 833 112

 

     Фінансування заходів щодо ліквідації

     стратегічних озброєнь                           1 000 000

 

     Правоохоронні, митні органи, податкова

     служба - разом                                 17 151 500
                у тому числі:
          Служба безпеки                             1 912 300
          органи Міністерства внутрішніх справ       8 836 000
          установи і підприємства Міністерства
          внутрішніх справ по виконанню покарань     1 958 000
          Головне управління урядового зв'язку         501 000
          додаткові витрати, пов'язані з реалі-
          зацією Державної програми боротьби із
          злочинністю                                1 500 000
          Управління державної охорони                  85 000
          митні органи                                 659 200
          місцеві державні податкові інспекції       1 700 000

 

     Утримання органів законодавчої, виконавчої

     та судової влади - разом                        4 236 827
                у тому числі:
          законодавчої влади                           720 260,6
          виконавчої влади                           2 923 410,6
          судової влади                                593 155,8
 

     Прокуратура                                       482 500

 

     Фінансування заходів, визначених Національною програмою поліпшення безпеки, гігієни праці

     та виробничого середовища                          42 212

 

     Придбання обладнання для виробництва цінних

     паперів та документів суворого обліку              83 500

 

     Відшкодування коштів на завершення будівництва об'єктів соціально-культурного призначення на

     селі                                            1 500 000

 

     Фінансування будівництва пускових енергетичних

     об'єктів атомних електростанцій                 1 920 000

 

     Будівництво потужностей по виготовленню

     власної валюти                                    319 002

 

     Зовнішньоекономічна та зовнішньополітична

     діяльність - разом                             14 000 000
                у тому числі:
          витрати, пов'язані з утриманням установ
          за кордоном, та сплата внесків до між-
          народних організацій                      14 000 000

 

     Фінансування робіт по спорудженню будинків

     для посольств і представництв                     930 787
 

     Інші видатки                                    4 300 000
                з них:
          проведення виборів                         3 020 000
 

     Резервний фонд Кабінету Міністрів України       3 500 000

 

     Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним

     захистом населення                             23 905 796

 

     Видатки по обслуговуванню зовнішнього

     боргу                                           8 500 000
 

     Видатки Пенсійного фонду                      100 000 000

 

     Погашення заборгованості Національному

     банку                                           5 000 000

 

     Фінансування заходів, передбачених  Державною програмою протидії зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному

     обігу                                             150 043

 

     Витрати на викуп Державної цільової без процентної позики 1990 р., державної  внутрішньої виграшної позики 1982 р.,  державних казначейських зобов'язань колишнього СРСР і сертифікатів Ощадного

     банку СРСР                                      2 000 000".

 

     2. У статті 4:
 

     слова "бюджету Республіки Крим" виключити;
 

     доповнити статтю частиною другою такого змісту:

     "Установити, що в 1994 році до бюджету Автономної Республіки Крим зараховуються в повному обсязі всі податки, збори і обов'язкові платежі, що надходять на території Автономної Республіки Крим. На фінансування загальнодержавних видатків до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим передаються кошти у сумі 5 481 855,3 млн. карбованців".
 

     3. Статті 5 і 6 виключити.
 

     4. Статтю 14 викласти в такій редакції:

     "Зупинити на 1994 рік дію законодавчих актів України та нормативних актів Президента України і Кабінету Міністрів України в частині надання за рахунок бюджету кредитів та пільг по банківських кредитах, за винятком обслуговування кредитів, наданих до 1 березня 1994 року, а також надання пільгових довгострокових державних кредитів індивідуальним забудовникам і членам житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які потребують відповідно до чинного законодавства поліпшення житлових умов".
 

     5. Статтю 16 викласти в такій редакції:

     "Установити, що установи банків виконують доручення підприємств, установ і організацій у такій черговості:

     а) платежі на невідкладні потреби, які включають заробітну плату, допомогу в разі тимчасової непрацездатності, по вагітності і пологах, на народження дитини, на поховання;

     б) платіжні доручення на внески до бюджету сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів та внесків до державних цільових фондів, а також розпорядження державних податкових інспекцій про безспірне стягнення не внесених у строк платежів та сум фінансових санкцій по них;

     в) інші платежі, в тому числі за безспірним стягненням та безакцептним списанням коштів, мають здійснюватись в порядку календарної черговості".
 

     6. Статтю 22 виключити.
 

     II. Доручити Кабінету Міністрів України провести в 1994 році взаємні розрахунки між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відповідно до змін, що випливають з цього Закону.

 

 Президент  України                                  Л.КУЧМА
 

 м. Київ, 2 грудня 1994 року
      N 272/94-ВР