Про визнання такими, що втратили чинність, деяких положень Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )
 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких положень Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 3, ст.22 )

 

     З метою відновлення дії деяких положень, що визначають частину доходів державних підприємств, яка спрямовується на оплату праці, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Визнати такими, що втратили чинність, статтю 13, абзац сьомий пункту 4 статті 48 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 23-92 "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст.93, N 24, ст.273) в частині зупинення дії пункту 1 та частини другої пункту 4 статті 19 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), а також абзац восьмий пункту 4 статті 48 цього Декрету.
 

     2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

 Президент України                                        Л.КУЧМА

 м. Київ, 22 грудня 1994 року
          N 318/94-ВР