Про внесення доповнення до Закону України "Про підприємництво"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнення до Закону України "Про підприємництво"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.234 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Частину другу статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168) доповнити абзацом такого змісту:
 

     "судово-експертна діяльність".

 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 25 лютого 1994 року
      N 4039-XII