Про внесення доповнення до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнення до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 49, ст.434 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 

     1. Частину другу статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст.680; 1993 р., N 30, ст.ст.322, 324, N 51, ст.ст.481, 482; 1994 р., N 3, ст.13, N 28, ст.234, N 33, ст.301) доповнити абзацом такого змісту:
 

     "створення, придбання та використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку (за винятком відомчих та інших систем, які не мають виходу на мережу загального користування)".
 

     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                                    Л.КУЧМА

 м. Київ, 1 грудня 1994 року
      N 263/94-ВР