Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.241 )
 

( Вводиться в дію Постановою ВР N 4048-XII ( 4048-12 ) від 25.02.94,

   ВВР, 1997, N 17, ст.123 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести такі зміни і доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281):
 

     1. У пункті 6 статті 3:
 

     у підпункті "а" цифри "0,2" замінити цифрами "0,5";

     у підпункті "б" цифри "2,0" замінити цифрами "4,0";

     у підпункті "е" цифри "0,1" замінити цифрами "0,5";

     у підпункті "и" цифри "0,1" замінити цифрами "0,5";

     у підпункті "м" цифри "0,01" замінити цифрами "0,05".
 

     2. У статті 4 пункти 20, 21 і 25 викласти у такій редакції:
 

     "20) громадяни України - за видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка;
 

     21) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою";
 

     "25) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 25 лютого 1994 року
          N 4047-XII