Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України "Про карантин рослин"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України "Про карантин рослин"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.239 )
 

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131

     - набуває чинності 01.09.2001 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 

     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 

     II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1987 р., N 35, ст.674; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 22, ст.232):
 

     1. Статті 105 і 106 викласти у такій редакції:

     "Стаття 105. Порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами
 

     Порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян від шести до дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до сімнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
 

     Стаття 106. Вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку
 

     Вивезення з прикордонних морських і річкових портів (з пристаней), з залізничних станцій, автовокзалів (автостанцій), з аеропортів та інших прикордонних пунктів завезених із зарубіжних країн матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 

     2. Доповнити Кодекс статтею 238-2 такого змісту:

     "Стаття 238-2. Органи державної служби з карантину рослин
 

     Органи державної служби з карантину рослин України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку (статті 105 і 106).

     Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

     1) Начальник Головної державної інспекції з карантину рослин України - Головний державний інспектор з карантину рослин України та його заступники - штраф на громадян до дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

     2) головні державні інспектори з карантину рослин Республіки Крим, областей, міста Києва та їх заступники - штраф на громадян до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до сімнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

     3) державні інспектори з карантину рослин - штраф на громадян до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 

     3. У частині першій статті 218 цифри "96 - 106-2" замінити цифрами "96-105, 106-1, 106-2".
 

     4. У частині першій статті 255:

     абзац дев'ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

     "органів державної служби з карантину рослин (статті 105 - 106-2)".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м.Київ, 25 лютого 1994 року
      N 4044-XII