Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з митних питань

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 )

 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з митних питань

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 20, ст.116 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести до Митного кодексу України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст.203) такі зміни і доповнення:
 

     1. У частині першій статті 9 слова "та митниці" замінити словами "територіальні митні управління, митниці та інші митні установи";
 

     частини третю і четверту статті 9 викласти у такій редакції:

     "Державний митний комітет України створюється Президентом України. Голова Державного митного комітету України призначається відповідно до чинного законодавства України.

     Територіальні митні управління створюються Кабінетом Міністрів України. Створення, реорганізація і ліквідація митниць та інших митних установ України здійснюється Державним митним комітетом України за погодженням з Міністерством фінансів України".
 

     2. У статті 99 слова "на розвиток митної системи на рахунок Державного митного комітету України" замінити словами "до державного бюджету України для цільового використання на розбудову державного кордону України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".
 

     3. У статтях 115 і 116 слова "одного офіційно встановленого", "двох з половиною до десяти" і "десяти" замінити відповідно словами "двохсот офіційно встановлених", "трьохсот до тисячі" і "тисячі".
 

     II. Внести до Закону "Про митну справу в Українській РСР" ( 1262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 44, ст.575) такі зміни і доповнення:
 

     1. Частини другу, четверту і п'яту статті 5 викласти у такій редакції:

     "Митні органи України становлять систему органів управління митною справою (митну систему), яка включає Державний митний комітет України, територіальні митні управління, митниці та інші митні установи України";

     "Державний митний комітет України створюється Президентом України. Положення про Державний митний комітет України затверджується Президентом України.

     Територіальні митні управління створюються Кабінетом Міністрів України. Створення, реорганізація і ліквідація митниць та інших митних установ України здійснюється Державним митним комітетом України за погодженням з Міністерством фінансів України".
 

     2. У преамбулі слово "республіці" замінити словом "Україні".
 

     3. У преамбулі та статті 3 слова "радянськими республіками та іноземними" замінити словом "іншими".
 

     4. У пункті "и" статті 6 виключити слова "і радянських республік".
 

     5. У назві та тексті Закону слова "Українська РСР" і "Державний комітет митного контролю" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Україна" і "Державний митний комітет" у відповідних відмінках.
 

     III. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

 Президент України                                Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 28 січня 1994 року
      N 3892-XII