Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку із змінами в Законі Української РСР "Про судоустрій Української РСР"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку із змінами в Законі Української РСР "Про судоустрій Української РСР"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 26, ст.206 )
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 

     У зв'язку із змінами в Законі Української РСР "Про судоустрій Української РСР" ( 2022-10 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 

{ Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV (
 1618-15 ) від 18.03.2004 )

 

 Президент України                                     Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 24 лютого 1994 року
          N 4018-XII