Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 45, ст.404 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 201/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.405 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 

     1. У Законі Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252):
 

     статтю 12 після слів "до суспільно корисної діяльності" доповнити словами "занять фізичною культурою і спортом";
 

     статтю 41 після слів "протезно-ортопедичних виробів" доповнити словами "та виробів фізкультурно-спортивного призначення".
 

     2. У Законі Української РСР "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст.451):
 

     частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
 

     "Професійна освіта забезпечує здобуття громадянами робітничої професії, перепідготовку, підвищення їх виробничої кваліфікації, професійно-прикладну фізичну підготовку відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей".
 

     3. В Основах законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст.19):
 

     частину першу статті 32 після слів "розвиток мережі" доповнити словами "лікарсько-фізкультурних закладів";
 

     частину першу статті 68 після слів "для відпочинку" доповнити словами "фізкультурно-оздоровчих занять".
 

     4. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст.385):
 

     у статті 16 пункт 1 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 

     "фахівець з фізичного виховання (фізичної підготовки)";
 

     у зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим;
 

     абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

     "представник товариства сприяння обороні України, інших організацій, підприємств і установ".

 

 Президент України                                        Л.КУЧМА

 м. Київ, 13 жовтня 1994 року
          N 200/94-ВР