Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України, що регулюють банківську діяльність

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України, що регулюють банківську діяльність

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.222 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

     Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:
 

( Стаття I втратила чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 )
 

     II. Пункт 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 24-92 "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст.94) викласти у такій редакції:
 

     "7. Дія цього Декрету не поширюється на створені за участю державних підприємств банки, а також на створені за участю державних підприємств до набрання чинності Декретом біржі, торгові дома, страхові компанії та підприємства з іноземними інвестиціями".
 

     III. Визнати таким, що втратив чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року N 45-93 "Про впорядкування діяльності комерційних банків, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 26, ст.283).
 

     IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 25 лютого 1994 року
      N 4033-XII

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України, що регулюють банківську діяльність

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.222 )
  ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2121-III (
 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

     Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:
 

( Стаття I втратила чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 )
 

     II. Пункт 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 24-92 "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст.94) викласти у такій редакції:
 

     "7. Дія цього Декрету не поширюється на створені за участю державних підприємств банки, а також на створені за участю державних підприємств до набрання чинності Декретом біржі, торгові дома, страхові компанії та підприємства з іноземними інвестиціями".
 

     III. Визнати таким, що втратив чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року N 45-93 "Про впорядкування діяльності комерційних банків, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 26, ст.283).
 

     IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 25 лютого 1994 року
      N 4033-XII