Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 1, ст. 3 )
 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44 Кодексами

N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44,
ст.356

    N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112

    N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383) та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

 

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

  ( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV (
 435-15 ) від 16.01.2003 )

 

     III. У Законі України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642):
 

     1. У частині другій статті 13 слова "в нотаріальних органах" виключити.

     2. У частинах шостій та сьомій статті 20 слова "виконавчого напису нотаріальних органів" замінити словами "виконавчого напису нотаріусів".

     3. У статті 29 та у частині третій статті 53 слова "депозит нотаріальної контори" замінити словами "депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса".

     4. У частині другій статті 32 слова "Нотаріальна контора" замінити словами "Державний нотаріус" та доповнити цю частину реченням такого змісту: "Якщо такий договір посвідчено приватним нотаріусом, підставою для накладення державним нотаріусом заборони є повідомлення приватного нотаріуса про посвідчення ним договору, яким передбачається накладення заборони відчуження".

 

{ Розділ IV втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }
{ Розділ V втратив чинність на підставі Закону N 5083-VI (
 5083-17 ) від 05.07.2012 }
( Розділ VI втратив чинність на підставі Закону N 2181-III (
 2181-14 ) від 21.12.2000 )

 

 Президент України                                     Л.КУЧМА

 м. Київ, 14 грудня 1994 року
      N 287/94-ВР