Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 2

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст.456 )
 

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 - набуває чинності 01.01.2004 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
  ( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 1129-IV (
 1129-15 ) від 11.07.2003 )

 

  Президент України                                     Л.КУЧМА

  м. Київ, 1 грудня 1994 року
        N 265/94-ВР