Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 3

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 33, ст.300 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356

    - набирає чинності з 01.01.2004 року )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів" ( 3682-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст.1) і Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст.247) внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 - набирає чинності з 01.01.2004 року )
 

     II. Доповнити пункт 10 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113; N 26, ст.281; N 49, ст.459) словами "а також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав".

 

 Президент України                                        Л.КУЧМА
 

 м. Київ, 15 липня 1994 року
          N 107/94-ВР