Про внесення змін і доповнень до законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів"
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 1, ст.4 )
 

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 541/97-ВР від 24.09.97, ВВР, 1997, N 43, ст.280 N 93-IV ( 93-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 40, ст.290 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 541/97-ВР від 24.09.97 )
 

     2. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385):
 

     абзац другий підпункту "д" пункту 2 статті 22 викласти в такій редакції:

     "Офіцерам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, Управління державної охорони України, військ Цивільної оборони України, інших військових формувань, що створюються відповідно до законодавства України, та Служби безпеки України - кандидатам наук (доцентам), а також офіцерам зазначених вище військових формувань та Служби безпеки України, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді та придатні за станом здоров'я для проходження військової служби, відповідно Міністром оборони України, командуючими Національною гвардією України і Прикордонними військами України, начальниками Управління державної охорони України і Цивільної оборони України, командуючими (начальниками) інших військових формувань, що створюються відповідно до законодавства України, та Головою Служби безпеки України може бути продовжено строк військової служби до 5 років, а докторам наук (професорам) - до 10 років".
 

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 93-IV ( 93-15 ) від 11.07.2002 )
 

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                                      Л.КУЧМА

 м. Київ, 22 грудня 1994 року
      N 325/94-ВР