Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про громадянство України"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2235-III ( 2235-14 ) від 18.01.2001 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про громадянство України"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 43, ст.390 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 

     1. Викласти пункт 2 статті 2 Закону України "Про громадянство України" ( 1636-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 50, ст.701; 1993 р., N 14, ст.122) у такій редакції:
 

     "2) особи, які працюють за державним направленням, проходять військову службу, навчаються за межами України або виїхали на законних підставах на постійне проживання до іншої країни за умов, якщо вони народилися чи довели, що постійно проживали в Україні до моменту виїзду за кордон, не перебувають у громадянстві інших держав і не пізніш як через п'ять років після набрання чинності цим Законом виявили бажання стати громадянами України".
 

     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                                  Л.КУЧМА

 м. Київ, 14 жовтня 1994 року
       N 207/94-ВР