Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про мінімальний споживчий бюджет"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про мінімальний споживчий бюджет"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР,) 1994, N 42, ст.384 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     У Законі Української РСР "Про мінімальний споживчий бюджет" ( 1284-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 42, ст. 553):

     доповнити статтю 4 частиною четвертою такого змісту:

     "В умовах кризового стану економіки та спаду виробництва розробляється соціальний норматив - межа малозабезпеченості, структура і розмір якої визначаються законодавством";

     у назві і тексті Закону слова "Української Радянської Соціалістичної Республіки" та "Української РСР" замінити словом "України".

 

 Президент України                               Л.КУЧМА

 м.Київ, 4 жовтня 1994 року
      N 191/94-ВР