Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про статус народного депутата України"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про статус народного депутата України"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.363 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Частину першу статті 4 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст.17) викласти у такій редакції:
 

     "Депутат здійснює свої повноваження з повним звільненням від виробничих або службових обов'язків. Звільнення депутата з попереднього місця роботи здійснюється у порядку переводу".

 

 Президент України                                       Л.КУЧМА

 м. Київ, 23 вересня 1994 року
      N 181/94-ВР