Про внесення зміни до Закону України "Про громадянство України"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2235-III ( 2235-14 ) від 18.01.2001 )
 

Про внесення зміни до Закону України "Про громадянство України"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 33, ст.299 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести таку зміну до Закону України "Про громадянство України" ( 1636-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 50, ст.701; 1993 р., N 14, ст.122):

     у частині першій статті 5 слова "для військовослужбовців - військова книжка" виключити.

 

 Президент України                                  Л.КУЧМА

 м. Київ, 14 липня 1994 року
       N 103/94-ВР