Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.235 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     У частині першій статті 73 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст.19) виключити слова "судово-медична, судово-психіатрична та ін."

 

 Президент України                                   Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 25 лютого 1994 року
     N 4039а-XII