Про внесення зміни до статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення зміни до статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 20, ст.115 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Пункт 1 статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст.184) викласти у такій редакції:
 

     "1. Незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто вчинення цих дій без відповідного дозволу (ліцензії), якщо відповідно до цього Декрету та інших актів валютного законодавства наявність такого дозволу (ліцензії) є обов'язковою, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України".
 

     Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 28 січня 1994 року
          N 3891-XII