Про приєднання України до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року і Протоколу 1976 року до неї

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про приєднання України до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року і Протоколу 1976 року до неї

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 33, ст.305 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Приєднатися до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року ( 995_094 ) і Протоколу 1976 року до неї ( 995_095 ).

 

 Голова Верховної Ради України                         О.МОРОЗ

 м. Київ, 15 липня 1994 року
      N 115/94-ВР