Про приєднання України до Міжнародної угоди по цукру 1992 року

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про приєднання України до Міжнародної угоди по цукру 1992 року

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.362 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Приєднатися від імені України до Міжнародної угоди по цукру 1992 року (995_097 ).
 

 Голова Верховної Ради України                            О.МОРОЗ

 м. Київ, 22 вересня 1994 року
      N 178/94-ВР