Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 46, ст.416 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах ( 498_604 ), підписаний 13 грудня 1993 року у м. Києві, ратифікувати.

 

  Голова Верховної Ради України                           О.МОРОЗ
 

 м. Київ, 10 листопада 1994 року
      N 238/94-ВР