Про ратифікацію Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про ратифікацію Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 44, ст.394 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій, підписаний від імені України 4 березня 1994 року у м. Вашінгтоні ( 840_419 ), ратифікувати.

 

 Голова Верховної Ради України                            О.МОРОЗ

 м. Київ, 21 жовтня 1994 року
          N 226/94-ВР