Про ратифікацію Договору про принципи відносин і співробітництво між Україною і Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про ратифікацію Договору про принципи відносин і співробітництво між Україною і Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 33, ст.302 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Договір про принципи відносин і співробітництво між Україною і Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії, підписаний у м. Лондоні 10 лютого 1993 року ( 826_040 ), ратифікувати.

 

 Голова Верховної Ради України                            О.МОРОЗ

 м. Київ, 15 липня 1994 року
          N 112/94-ВР