Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 49, ст.433 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану від імені України 11 червня 1992 року у м. Ріо-де-Жанейро ( 995_030 ), ратифікувати.

 

 Голова Верховної Ради України                            О.МОРОЗ

 м. Київ, 29 листопада 1994 року
          N 257/94-ВР