Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 46, ст.417 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (далі - Конвенція), підписану від імені України у м. Мінську 22 січня 1993 року ( 997_009 ), ратифікувати з такими застереженнями:
 

     1. Україна бере на себе зобов'язання щодо надання правової допомоги в обсязі, передбаченому статтею 6 Конвенції, за винятком визнання і виконання виконавчих написів.
 

     2. Україна бере на себе зобов'язання визнавати і виконувати рішення, винесені на територіях держав - учасниць Конвенції, передбачені пунктом "а" статті 51 Конвенції, за винятком нотаріальних актів щодо грошових зобов'язань.

 

  Голова Верховної Ради України                           О.МОРОЗ

 м. Київ, 10 листопада 1994 року
      N 240/94-ВР