Про ратифікацію Консульського договору між Україною та Республікою Казахстан

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про ратифікацію Консульського договору між Україною та Республікою Казахстан

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 34, ст.316 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Консульський договір між Україною та Республікою Казахстан ( 398_024 ), підписаний у м. Києві 20 січня 1994 року, ратифікувати.

 

 Голова Верховної Ради України                            О.МОРОЗ

 м. Київ, 27 липня 1994 року
      N 142/94-ВР