Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст.457 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Угоду між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно ( 112_640 ), підписану в м. Ашгабаті 24 грудня 1993 року, ратифікувати.

 

 Голова Верховної Ради України                            О.МОРОЗ

 м. Київ, 20 грудня 1994 року
      N 306/94-ВР