Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про заохочення і захист інвестицій

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про заохочення і захист інвестицій

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 44, ст.393 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Угоду між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про заохочення і захист інвестицій, підписану в м. Києві 8 червня 1994 року ( 704_457 ), ратифікувати.

 

 Голова Верховної Ради України                            О.МОРОЗ

 м. Київ, 21 жовтня 1994 року
      N 225/94-ВР