Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 33, ст.307 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Погодитись з пропозицією Президента України про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року) ( 995_012 ) і вважати обов'язковою цю Конвенцію для України як однієї з держав - правонаступниць колишнього Союзу РСР.

 

 Голова Верховної Ради України                          О.МОРОЗ

 м. Київ, 15 липня 1994 року
      N 117/94-ВР