Про затвердження Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 5 лютого 2009 року N 1339

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 березня 2009 р. за N 243/16259

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 3 грудня 2009 року N 1774,
 від 4 лютого 2010 року N 49

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 21, 2 квітня 2010 р.)

Відповідно до статей 14, 16, 29 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що додається.

2. Дозволити до 30.06.2009 включно реалізацію в Україні терміналів, коди ІМЕІ яких не внесено до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ.

3. Операторам мобільного зв'язку до 30.09.2009 подати Українському державному центру радіочастот коди ІМЕІ терміналів, які обслуговуються такими операторами за станом на 01.09.2009, для їх внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ.

4. Департаменту ліцензування та радіочастот і Юридичному управлінню в установленому порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова

С. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
О. Кужель

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

 
О. І. Мельниченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 5 лютого 2009 р. N 1339

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 березня 2009 р. за N 243/16259 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон), визначає правила реалізації, процедуру оформлення, подання та розгляду заяв про надання дозволів на реалізацію в Україні радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) і випромінювальних пристроїв (далі - ВП), призначених для використання у смугах радіочастот загального користування, і додаткові заходи щодо недопущення реалізації радіотелефонів та іншого кінцевого обладнання мереж стільникового зв'язку, що має міжнародні коди ідентифікації (далі - термінал), не дозволених до застосування в Україні.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1774)

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб, які здійснюють на території України реалізацію РЕЗ та ВП, що призначені для застосування у смугах радіочастот загального користування.

1.3. Оптова та роздрібна реалізація на території України РЕЗ і ВП, у тому числі й через мережу комісійної торгівлі та інтернет-магазини (електронну торгівлю), здійснюється на дозвільній основі.

Суб'єкти господарювання мають право здійснювати реалізацію РЕЗ та ВП за наявності дозволу на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі - дозвіл на реалізацію) на кожний окремий пункт реалізації, виданого Державним підприємством "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) або його філією за місцем реєстрації суб'єкта господарювання.

1.4. Суб'єкту господарювання дозволяється реалізація лише тих видів РЕЗ та ВП, які зазначені в дозволі на реалізацію.

1.5. Перелік РЕЗ та ВП, для реалізації яких не потрібні дозволи, наведено в додатку 1.

1.6. Суб'єкт господарювання має право здійснювати реалізацію РЕЗ та ВП, які відповідають установленим законодавством умовам їх застосування в Україні.

1.7. Не дозволяється реалізація терміналів, міжнародні коди ідентифікації (далі - код ІМЕІ) яких відсутні в узагальненій базі даних кодів ІМЕІ терміналів.

1.8. УДЦР за власні кошти створює автоматизовану інформаційну систему обліку терміналів на території України, складовою частиною якої є узагальнена база даних кодів ІМЕІ терміналів, і створює в ній комплексну систему захисту інформації, атестовану відповідно до законодавства України в галузі захисту інформації. Доступ до зазначеної бази даних на безоплатній основі як користувачі мають працівники Державної інспекції зв'язку (далі - ДІЗ) та оператори мобільного зв'язку, а також у встановленому законодавством порядку контролюючі та правоохоронні органи і офіційні представники виробників.

(пункт 1.8 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 03.12.2009 р. N 1774)

1.9. Копії всіх документів, що додаються до заяв, засвідчуються підписом посадової особи суб'єкта господарювання та печаткою (за наявності).

1.10. Роботи (послуги), пов'язані з підготовкою та видачею дозволів на реалізацію, виконуються УДЦР на договірних засадах відповідно до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, затверджених рішенням НКРЗ від 11.12.2008 N 1256, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за N 1238/15929.

II. Порядок оформлення та подання заяв про надання дозволів на реалізацію РЕЗ та ВП

2.1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати реалізацію РЕЗ, ВП (далі - заявник), для отримання дозволу на реалізацію особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається із заявою про надання дозволу на реалізацію (додаток 2) до філії УДЦР відповідного регіону (далі - філія), у якому його зареєстровано як суб'єкта господарювання.

У разі якщо суб'єкта господарювання зареєстровано в місті Києві або Київській області, він звертається із заявою про видачу дозволу на реалізацію безпосередньо до УДЦР.

2.2. До заяви про надання дозволу на реалізацію додаються:

копія свідоцтва про державну реєстрацію (при першому поданні заяви протягом календарного року або у разі зміни даних у свідоцтві);

копія установчих документів - для юридичних осіб (при першому поданні заяви протягом календарного року або у разі зміни даних в установчих документах);

фотокопія відповідних сторінок паспорта, що містять відомості про прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання, - для фізичної особи;

копія свідоцтва платника податку на додану вартість (при першому поданні заяви протягом календарного року або у разі зміни даних у свідоцтві);

адреси пунктів реалізації;

копія документа, що засвідчує право власності на приміщення пункту реалізації, або копія договору оренди такого приміщення;

перелік видів РЕЗ та ВП, реалізацію яких планує здійснювати заявник.

2.3. Перелік видів РЕЗ та ВП зазначається за видами радіозв'язку, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

III. Порядок розгляду заяв про надання дозволів на реалізацію та переоформлення дозволів

3.1. Заява про надання дозволу на реалізацію реєструється УДЦР (філією) у день її надходження.

3.2. При отриманні заяви про надання дозволу на реалізацію УДЦР (філія) перевіряє повноту й правильність її оформлення та відповідність наданих матеріалів вимогам розділу II цього Порядку.

3.3. Рішення про надання дозволу на реалізацію або про відмову в його наданні УДЦР (філія) приймає протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви.

3.4. У зазначений термін УДЦР або відповідна філія повинні відправити заявнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення, факсом або вручити особисто (при його зверненні) рахунок на оплату вартості робіт з підготовки й оформлення дозволу на реалізацію або надати мотивоване повідомлення про відмову в наданні дозволу на реалізацію.

3.5. Рішення про відмову в наданні дозволу на реалізацію надається у разі, якщо:

подана заява не відповідає формі, наведеній у додатку 2, або оформлена неналежним чином;

абзац третій пункту 3.5 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з питань
 регулювання зв'язку України від 03.12.2009 р. N 1774)

документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог пункту 1.9 цього Порядку;

відсутній хоча б один із документів, що повинні додаватися до заяви згідно з пунктом 2.2 цього Порядку.

3.6. У разі якщо заявник протягом 30 календарних днів від дати направлення йому рахунка на оплату вартості робіт з оформлення та видачі дозволу на реалізацію не вніс плати за ці роботи, УДЦР (філія) анулює рішення про його видачу.

3.7. Заявник має право оскаржити в НКРЗ рішення УДЦР або відповідної філії про відмову в наданні дозволу на реалізацію.

3.8. У разі відмови у наданні дозволу на реалізацію відповідна заява та документи, що додаються до неї, заявнику не повертаються.

3.9. Дозволи на реалізацію видаються заявнику або вповноваженій ним особі не пізніше ніж через три робочі дні після надходження на рахунок УДЦР оплати робіт з підготовки та видачі цих дозволів.

3.10. Дозволи на реалізацію надаються на кожний пункт реалізації.

Зразок бланка дозволу на реалізацію РЕЗ та ВП наведено в додатку 3. Зміст дозволу на реалізацію РЕЗ та ВП наведено в додатку 4.

3.11. Перелік видів РЕЗ та ВП, дозволених до реалізації, зазначається в умовах дозволу на реалізацію.

3.12. Дозволи підписуються начальником УДЦР (уповноваженою ним посадовою особою) або начальником відповідної філії та засвідчуються відповідною печаткою.

3.13. Дозвіл на реалізацію надається на термін, зазначений у заяві, але не більше ніж на п'ять років.

3.14. Видача дозволів на реалізацію реєструється у журналі реєстрації видачі дозволів (додаток 5).

3.15. У разі наміру відкриття додаткового пункту реалізації заявник звертається з відповідною заявою в порядку, визначеному пунктом 2.1 цього Порядку. При цьому документи, зазначені в пункті 2.2 цього Порядку, до заяви не додаються.

3.16. У разі наміру продовження здійснення діяльності з реалізації РЕЗ та ВП після закінчення терміну дії дозволу на реалізацію суб'єкт господарювання не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії дозволу звертається до УДЦР або відповідної філії із заявою про надання дозволу на реалізацію (додаток 2) та комплектом документів, зазначених у пункті 2.2 цього Порядку.

3.17. Дозволи на реалізацію анулюються УДЦР на підставі:

заяви суб'єкта господарювання, який здійснює реалізацію РЕЗ, ВП;

скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання, який здійснює реалізацію РЕЗ, ВП;

нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта господарювання, який здійснював реалізацію РЕЗ, ВП.

3.18. Відомості щодо дозволів на реалізацію заносяться УДЦР до реєстру дозволів на реалізацію РЕЗ та ВП і протягом трьох робочих днів публікуються на веб-сайті НКРЗ.

IV. Додаткові заходи щодо недопущення реалізації терміналів, не дозволених до застосування в Україні

4.1. Не дозволяється реалізація терміналів, коди ІМЕІ яких відсутні в узагальненій базі даних кодів ІМЕІ терміналів.

4.2. За наявності чинного дозволу на реалізацію суб'єкт господарювання до 30.05.2009 включно може звернутися до УДЦР (відповідної філії) із заявою про внесення кодів ІМЕІ терміналів, що залишилися в реалізації після набрання чинності цим Порядком, до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ (додаток 6).

4.3. До заяви додаються такі документи:

довідка про кількість терміналів, що залишилися в реалізації після набрання чинності цим Порядком, засвідчена підписом керівника та печаткою (за наявності);

копія дозволу на ввезення РЕЗ, ВП (за наявності);

копія сертифікатів відповідності на термінали, що залишилися в реалізації після набрання чинності цим Порядком;

фотокопія чинного дозволу на реалізацію РЕЗ та ВП;

в електронному вигляді перелік кодів ІМЕІ терміналів, що залишилися в реалізації після набрання чинності цим Порядком.

4.4. Формат переліку кодів ІМЕІ встановлюється НКРЗ.

4.5. Повторні заяви на внесення кодів ІМЕІ нереалізованих терміналів до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ від одного й того ж суб'єкта господарювання не приймаються.

4.6. УДЦР протягом 10 робочих днів розглядає заяву та вносить заявлені коди ІМЕІ до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ.

4.7. Оператори мобільного зв'язку після 30.07.2009 здійснюють підключення терміналів до своїх телекомунікаційних мереж та надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку відповідно до ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.

4.8. За наявності чинного дозволу на реалізацію для внесення кодів ІМЕІ терміналів, що виробляються в Україні та програмування кодів ІМЕІ яких здійснюється виробником на підставі виділеного діапазону міжнародних кодів ідентифікації Глобальним десятковим адміністратором або Глобальним шістнадцятковим адміністратором (далі - обліковий орган), суб'єкт господарювання, що здійснює їх виробництво (далі - український виробник), звертається до УДЦР із заявою про внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, що виготовлені українським виробником (додаток 7).

Заява подається окремо на кожен тип термінала.

(розділ IV доповнено пунктом 4.8 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1774)

4.9. До заяви додаються такі документи:

копія дозволу на реалізацію;

копія рішення облікового органу про виділення діапазону кодів ІМЕІ;

копія сертифіката відповідності;

перелік в електронному вигляді кодів ІМЕІ терміналів, що виготовлені українським виробником.

(розділ IV доповнено пунктом 4.9 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1774)

4.10. Внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів здійснюється в кількості, що не перевищує зазначену в сертифікаті відповідності.

(розділ IV доповнено пунктом 4.10 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1774)

4.11. Внесення до узагальненої бази даних наданого переліку кодів ІМЕІ терміналів, що виготовлені українським виробником, здійснюється протягом трьох робочих днів з дати реєстрації в УДЦР заяви про внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ.

(розділ IV доповнено пунктом 4.11 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1774)

4.12. Перелік кодів ІМЕІ терміналів, що виготовлені українським виробником, не вноситься до узагальненої бази даних у разі, якщо:

кількість кодів ІМЕІ, вказана в заяві про внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, що виготовлені українським виробником, не відповідає кількості кодів ІМЕІ, наданій у переліку;

формат запису позиції переліку не відповідає формату, встановленому для коду ІМЕІ;

надана в переліку кількість кодів ІМЕІ перевищує кількість, зазначену в сертифікаті відповідності.

УДЦР протягом семи робочих днів від дати реєстрації заяви про внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, що виготовлені українським виробником, направляє заявнику поштою або вручає особисто (при його зверненні) повідомлення про результати внесення кодів ІМЕІ до узагальненої бази даних.

(розділ IV доповнено пунктом 4.12 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1774)

4.13. Внесення кодів ІМЕІ терміналів до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ здійснюється на безоплатній основі.

(розділ IV доповнено пунктом 4.13 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 03.12.2009 р. N 1774)

V. Вимоги до пунктів реалізації РЕЗ та ВП

5.1. У пункті реалізації обов'язково повинні бути такі документи:

документи, відповідно до яких товар надійшов на реалізацію (товарно-транспортна накладна із зазначенням реквізитів постачальника);

копії сертифікатів відповідності РЕЗ, ВП;

копія дозволу на реалізацію РЕЗ та ВП.

5.2. У кожному пункті реалізації повинна бути забезпечена можливість перевірки при покупці наявності в узагальненій базі даних коду ІМЕІ термінала, що придбавається.

5.3. Пункт реалізації повинен бути обладнаний комп'ютерною або іншою технікою з доступом до мережі Інтернет.

5.4. У кожному пункті реалізації повинна бути забезпечена можливість перевірки при покупці справності та виконання всіх заявлених виробником функцій термінала, що придбавається.

5.5. Пункт реалізації повинен мати захищену згідно з чинними правилами мережу електроживлення.

VI. Нагляд за дотриманням порядку реалізації в Україні РЕЗ та ВП

6.1. Нагляд за дотриманням суб'єктами господарювання, які здійснюють реалізацію РЕЗ та ВП, вимог законодавства щодо реалізації РЕЗ та ВП здійснює ДІЗ у порядку, визначеному НКРЗ.

6.2. УДЦР щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним, надає ДІЗ відомості щодо змін в обліку чинних дозволів на реалізацію РЕЗ та ВП.

 

Член НКРЗ

В. П. Звєрєв

 

 

Додаток 1
до Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для реалізації яких не потрібні дозволи на реалізацію

N
з/п

Радіоелектронний засіб, випромінювальний пристрій

Смуги радіочастот, у яких дозволено застосовування РЕЗ

Максимальна дозволена потужність випромінювання РЕЗ

Приймачі для визначення місцезнаходження (типу GPS, Glonass тощо), у тому числі такі, що мають або не мають радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth 

1176,45 МГц
1227,6 МГц
1575,42 МГц 

Виключно для приймання радіосигналів. За наявності радіоінтерфейсу передачі даних Bluetooth - до 10 мВт включно 

Засоби для індивідуального приймання програм теле- і радіомовлення, у тому числі супутникові 

148,5 - 283,5 кГц
526,5 - 1606,5 кГц
2300 - 26100 кГц
69,5 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
48,5 - 66 МГц
174 - 230 МГц
470 - 862 МГц
2,3 - 2,4 ГГц
2,5 - 2,7 ГГц
3,4 - 3,7 ГГц
10,15 - 10,3 ГГц
10,5 - 10,65 ГГц
11,7 - 12,5 ГГц
24,5 - 26,5 ГГц
27,5 - 29,5 ГГц
40,5 - 42,5 ГГц 

Радіовипромінювання не передбачено 

Портативні приймачі сигналів виклику, тривоги або пейджингових сигналів 

160,975 - 161,25 МГц 

Радіовипромінювання не передбачено 

Засоби охоронної сигналізації, що використовуються в транспортних засобах, та пульти дистанційного керування засобами охоронної сигналізації, до складу яких входить радіопередавальний пристрій 

9 - 148,5 кГц
6765 - 6795 кГц
7400 - 8800 кГц
13553 - 13567 кГц
26957 - 27283 кГц 

До 10 мВт включно 

433,05 - 434,79 МГц 

До 10 мВт включно 

868 - 868,6 МГц 

До 25 мВт включно 

880 - 915 МГц/
925 - 960 МГц 

До 2 Вт включно 

1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц 

До 1 Вт включно 

Дитячі радіопереговорні засоби 

26,975 - 27,410 МГц 

До 10 мВт включно 

Дитячі радіокеровані іграшки 

26,957 - 27,283 МГц
34,995 - 35,225 МГц
40,665 - 40,695 МГц 

До 100 мВт включно 

2400 - 2483,5 МГц 

До 100 мВт включно 

Печі мікрохвильові 

40,3 - 41,1 МГц
80,6 - 82,2 МГц 

Потужність генератора до 5 кВт включно 

Машини автоматичного оброблення інформації цифрові портативні масою не більш як 10 кг (ноутбук), що містять у своєму складі радіомодулі стільникового зв'язку та/або обладнання радіодоступу 

Для радіомодулів систем стільникового зв'язку та/або обладнання радіодоступу:
Bluetooth, WiFi 

До 100 мВт включно 

WiMAX 

До 1 Вт включно 

GSM 

До 2 Вт включно 

CDMA 

До 1 Вт включно 

UMTS, IMT 

До 0,25 Вт включно 

Адаптер радіодоступу (для застосування у персональних комп'ютерах) 

Для радіомодулів систем стільникового зв'язку та/або обладнання радіодоступу:
Bluetooth, WiFi 

До 100 мВт включно 

WiMAX 

До 1 Вт включно 

GSM 

До 2 Вт включно 

CDMA 

До 1 Вт включно 

UMTS, IMT 

До 0,25 Вт включно 

10 

USB-адаптер радіодоступу (для застосування у персональних комп'ютерах) 

Для радіомодулів систем стільникового зв'язку та/або обладнання радіодоступу:
Bluetooth, WiFi 

До 100 мВт включно 

WiMAX 

До 1 Вт включно 

GSM 

До 2 Вт включно 

CDMA 

До 1 Вт включно 

UMTS, IMT 

До 0,25 Вт включно 

11 

Мікротелефонна гарнітура, яка з'єднується за допомогою радіоінтерфейсу (WiFi, Bluetooth) з іншими пристроями (радіотелефон, смартфон, комунікатор, телевізор, музичний центр, комп'ютер тощо) 

2400 - 2483,5 МГц 

До 2,5 мВт включно 

 

Примітка.Смуги радіочастот, у яких дозволено застосовування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, визначені Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815.

(додаток 1 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 04.02.2010 р. N 49)

 

Додаток 2
до Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про надання дозволу на реалізацію РЕЗ та ВП

Реєстраційний N

 

(заповнюється оператором бази даних УДЦР)

 

1. Відомості про заявника

Найменування суб'єкта господарювання
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО) 

Місцезнаходження (місце проживання)  

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк _______________________________, м. ___________ 

Керівник суб'єкта господарювання ___________________________________________
                                                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

Тел. 

Факс 

Електронна пошта 

Поштова адреса 

 

 

2. Відомості про порядок реалізації РЕЗ, ВП

Оптова торгівля _____________________________ (так, ні)

Роздрібна торгівля ___________________________ (так, ні)

Наявність філій _____________________________ (так, ні)
дилерської мережі ________________ (так, ні)

Підготовка (установка технічних характеристик) РЕЗ, ВП перед реалізацією ________ (так, ні)

Місцезнаходження пункту реалізації РЕЗ, ВП
____________________________________________ 

 

 

3. Адреса

Адреса, на яку надсилається дозвіл (на вимогу заявника) _________________________ 

 

 

4. Документи, що додаються до заяви

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію  

2. Копія установчих документів (для юридичної особи) 

3. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість 

4. Фотокопії сторінок паспорта, що засвідчують особу та місце проживання (для фізичної особи - суб'єкта господарювання) 

5. Адреса пунктів реалізації* 

6. Перелік видів РЕЗ, ВП, реалізацію яких планує здійснювати заявник 

7. Копія документа, що засвідчує право власності на приміщення пункту реалізації, або копія договору оренди зазначеного приміщення 

 

 

____________
* У разі наявності двох або більше пунктів реалізації їх перелік надається у додатку за підписом та печаткою заявника.

     Про зміни місцезнаходження, поштової адреси заявника та/або пунктів реалізації РЕЗ, ВП зобов'язуюся у 30-денний строк письмово повідомити УДЦР або відповідну його філію.

 

 

 

Заявник

  

____________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.
____________ 20__ року 

 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

Зразок бланка дозволу на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

 

 

Додаток 4
до Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

Зміст дозволу на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

N ______________________
   (номер дозволу на реалізацію)

на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

     Дозвіл надано ______________________________________________________________________
                                                              (найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер згідно з ДРФО фізичної особи)

   Згідно із  Законом України "Про радіочастотний ресурс України" дозволяється здійснювати реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв за адресою
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (адреса місця реалізації РЕЗ, ВП)

     Спосіб реалізації _____________________________________________________________________
                                                                                        (оптова торгівля, роздрібна торгівля)

    При здійсненні діяльності з реалізації РЕЗ та ВП цей дозвіл не звільняє від державної реєстрації юридичних та фізичних осіб як суб'єктів господарювання та отримання інших, передбачених законом, документів на право торгівлі.

     Умови дозволу:

     1. У разі потреби продовження діяльності з реалізації РЕЗ та ВП після закінчення терміну дії цього дозволу суб'єкт господарювання не менш ніж за 30 днів до дати закінчення повинен звернутися із заявою про надання дозволу на реалізацію до УДЦР або відповідної його філії.

     2. Забороняється:

     реалізація РЕЗ та ВП, які не відповідають умовам застосування РЕЗ та ВП на території України, визначеним статтею 25 Закону України "Про радіочастотний ресурс України";

    оптова та роздрібна реалізація на території України терміналів, у тому числі й через мережу комісійної торгівлі та інтернет-магазини (електронну торгівлю), коди ІМЕІ яких відсутні в узагальненій базі даних кодів ІМЕІ ввезених терміналів.

(Зворотний бік)

     Перелік видів РЕЗ, ВП, реалізація яких дозволяється 

 

 

N з/п 

Види радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

  

  

  

  

  

 

 

 

________________
(посада) 

__________________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

Дата видачі_____________
                           (число, місяць, рік) 

  

  

Термін дії до____________
                            (число, місяць, рік) 

  

  

 

 

 

Додаток 5
до Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

Журнал реєстрації видачі дозволів на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Найменування підрозділу УДЦР або його філії __________________________________ 

N з/п 

Дата видачі 

Номер дозволу на реалізацію 

Номер бланка дозволу 

Кому видано дозвіл* 

Назва та номер документа, за яким отримано дозвіл 

Прізвище, ініціали особи, яка отримала дозвіл 

Підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
* Найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи.

 

Додаток 6
до Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про внесення кодів ІМЕІ терміналів, що залишилися в реалізації, до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ

Реєстраційний N  

 

(заповнюється оператором бази даних УДЦР) 

 

1. Відомості про заявника

Найменування суб'єкта господарювання
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО) 

Місцезнаходження (місце проживання)  

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк _______________________________, м. ___________ 

Керівник суб'єкта господарювання __________________________________________
                                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

Тел. 

Факс 

Електронна пошта 

Поштова адреса 

 

 

2. Відомості про термінал

Назва ____________________ Тип ________________ Кількість __________________
                                                                                                                                                   (цифрами та словами)
Назва ____________________ Тип ________________ Кількість __________________
                                                                                                                                                   (цифрами та словами)

Виробник ____________________________________________________ 

Сертифікат відповідності N ______  від __________________ 20__ року 

Термін увезення ____________________________  

Регіон реалізації ___________________________________________________ 

Спосіб реалізації продукції __________________________________
                                                                                       (оптова, роздрібна)

 

 

3. Документи, що додаються до заяви

1. Довідка про кількість терміналів, що залишилися в реалізації  

2. Копія дозволу на ввезення РЕЗ, ВП (за наявності) 

3. Копії сертифікатів відповідності  

4. Копія дозволу на реалізацію РЕЗ та ВП 

5. В електронному вигляді перелік кодів ІМЕІ терміналів, що залишилися в реалізації 

6. Інші документи на бажання заявника 

 

 

 

 

Заявник

______________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР 

____________ 20__ року  

N ______ 

 

 

 

Додаток 7
до Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

 

 

ЗАЯВА*
про внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, що виготовлені українським виробником

Реєстраційний N  

 

(заповнюється оператором бази даних УДЦР) 

 

 

 

1. Відомості про українського виробника

 

 

Найменування суб'єкта господарювання
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 

Місцезнаходження  

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО _____________________
Банк _______________________________, м. ___________ 

Керівник суб'єкта господарювання ____________________________________________________
                                                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

Тел. 

Факс 

Електронна пошта 

Поштова адреса 

 

 

2. Відомості про термінали

 

 

Назва ____________________ Тип ________________ Кількість ________________________
                                                                                                                                                           (цифрами та словами)

Сертифікат відповідності N від _______________ 20__ року 

Термін виготовлення ____________________________  

Регіон реалізації ______________________  Спосіб реалізації продукції _________________________
                                                                                                                                                                          (оптова, роздрібна)

 

 

3. Документи, що додаються до заяви

 

 

1. Копія дозволу на реалізацію РЕЗ, ВП 

2. Копія рішення облікового органу про виділення діапазону кодів ІМЕІ 

3. Копія сертифіката відповідності  

4. Перелік в електронному вигляді кодів ІМЕІ терміналів, що виготовлені заявником 

5. Інші документи на бажання заявника 

 

 

____________
*Заява подається окремо на кожен тип термінала.  

Заявник 

_____________________
                     (підпис) 

___________________________________
                              (ініціали, прізвище) 

 

М. П. 

 

Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР ____________ 20__ року N ______ 

 

 

(Порядок доповнено додатком 7 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
  від 03.12.2009 р. N 1774)