До ______________________________

(найменування суду)

Позивач __________________________,

(П. І. Б. особи або найменування органу, які звертаються з позовом)

що проживає за адресою: ____________

(місцезнаходження: ________________)

Номер засобу зв’язку _______________

 

Відповідач ________________________,
                                     (П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

Номер засобу зв’язку________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про позбавлення батьківських прав

Відповідач є матір'ю (батьком) дитини ______________________________,

(П. І. Б.)

_________________________________________________________ року народження, але внаслідок наступних дій _____________________________________________________________________________________________ 

(не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини; жорстоко поводяться з дитиною; є хронічними алкоголіками або наркоманами; вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини) (зазначаються дії або бездіяльність батьків чи одного з них) створились умови, які шкодять інтересам дитини. Це підтверджується _______________________. Названі дії у відповідності до ст. 164 Сімейного кодексу України є підставою для позбавлення Відповідача батьківських прав щодо ___________________________. Вважаю (важаємо), що __________________________________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 164, 165 Сімейного кодексу України) та ст. ст. 18, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ (ПРОСИМО):

1. Позбавити громадянина(дянку) ___________________________________

  (П. І. Б.)

батьківських прав щодо його (її) дитини ___________________________________.

                2. Передати дитину на піклування органів опіки та піклування.

3. Визначити місце проживання дитини наступним чином ______________

______________________________________________________________________.

4. Викликати у судове засідання свідків _____________________________.

(П. І. Б., місце проживання)

Додатки:

1) Копія свідоцтва про одруження батьків дитини.

2) Копія свідоцтва про народження дитини.

3) Документи, які свідчать про наявність підстав для позбавлення батьківських прав.

4) Копія позовної заяви.

5) Докази сплати державного мита.

6) Докази, що підтверджують  оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

7) ______________________________________________________________.

____________                                                                                     

          Дата                     

____________________________________                                              ________________

                                                                                                                                Підпис