До _______________________________ суду

                                  (найменування суду)

Позивач___________________________________

                                       (п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс___________

                                                       (місце проживання)                 

Номер засобу зв'язку ___________________

Електронна пошта _____________________

Відповідач  _______________________________

місцезнаходження: індекс__________________

 Номер засобу зв'язку ___________________

Електронна пошта _____________________

Посадова особа _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУВ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ


"___" ____________ ____ р. в порядку, визначеному ст. 118 Земельного кодексу України, я звернувся(-лася) до _____________________________________

______________________________________________________________________

(зазначити місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування)

із заявою про передачу із земель державної (комунальної) власності земельної ділянки у власність в межах норм безоплатної приватизації (розміром ________), розташованої __________________________________________________________.

(вказати місцезнаходження земельної ділянки).

Метою використання зазначеної земельної ділянки було визначено: _______

______________________________________________________________________.

(ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів)

Рішенням ___________________ мені було надано дозвіл на розробку проекту відведення такої земельної ділянки, який було розроблено ____________________________ та у встановленому порядку погоджено усіма уповноваженими органами, передбаченими чинним законодавством України, та подано на розгляд _____________ для прийняття рішення про передачу земельної ділянки у власність.

Рішенням ______________ від "___" ____________ ____ р. мені буловідмовлено в передачі земельної ділянки у власність з причини

____________________________________________________________________________________.

Я не погоджуюся з цим рішенням, оскільки воно не відповідає чинному земельному законодавству України, порушує моє право на одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам. Так, незаконність і необґрунтованість рішення підтверджуються наступним:

_____________________________________________________________

(вказати, в чому саме вбачається порушення закону і які є докази на підтвердження).

Виходячи з положень ч. 11 ст. 118 Земельного кодексу України, вважаю за необхідне вирішити ситуацію, що склалася, в судовому порядку.


На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 80, 81, 116, 118, 158 Земельного кодексу України, ст. ст. 104 - 106 Кодексу адміністративного судочинства України

 

ПРОШУ:

1. Скасувати рішення _____________ про відмову в передачі земельної ділянки у власність.

2. Зобов'язати _____________________________________________________

(найменування суб'єкта оскарження)

здійснити в межах покладених на _______________ обов'язків весь комплекс юридичних дій, спрямованих на передачу земельної ділянки розміром _____________, розташованої ______________________________________, мені у власність для __________________________________________________________.

(мета використання ділянки)

 

 

Додатки:

 

1. Рішення ____________ про відмову в передачі земельної ділянки у власність.

2. Докази, якими обґрунтовується позовна заява.

3. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу.

4. _______________________________________________________________.

5. Квитанція про сплату судового збору.

 

 

 

Дата__________________________

 

_________________
Підпис