До ____________________________

(найменування суду)

Позивач _______________________
                                (П.І.Б.)

що проживає за адресою: _________

Номер засобу зв’язку ____________

 

Відповідач _____________________

(П.І.Б.)

що проживає за адресою: _________

Номер засобу зв’язку ____________

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про поновлення батьківських прав

 

Рішенням _______________________________________________________

                                 (найменування суду)

від "___" ____________ 20__ р. мене  було позбавлено батьківських прав стосовно моєї дитини ___________________________ ___________ року народження, яка на
                                       (П. І. Б.)

момент пред'явлення позову проживає разом з ____________________, за адресою ______________________________________________________________________.

На даний час зникли обставини, які були підставою для позбавлення мене батьківських прав ______________________________________________________

(зазначити, що змінилося)

Це підтверджується ______________________________________________.

Вважаю, що _____________________________________________________.

Відповідно до ст. 169 Сімейного кодексу України та ст. ст. 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

 

ПРОШУ:

1. Поновити мене у батьківських правах стосовно моєї дитини (дітей)
______________________________________________________________________.

(П. І. Б.)

2. Викликати у судове засідання свідків ______________________________

______________________________________________________________________.

(П. І. Б., місце проживання)

 

Додатки:

1. Копія судового рішення від "___" ____________ 20__ р.

2. Висновок органів опіки та піклування.

3. Документи, що підтверджують відсутність обставин, які були підставою для позбавлення батьківських прав.

4. Копія позовної заяви.

5. Докази сплати державного мита.

6. Докази, що підтверджують  оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

 

____________                                                                                     

       Дата                     

 

____________________________________                                              ________________

                                                                                                                                            Підпис