До ____________________________________

                (найменування місцевого суду)

Позивач______________________________

                                       (П. І. Б.)

що проживає за адресою: індекс __________

                                                         (місце проживання)                 

Номер засобу зв'язку ________________

Відповідач____________________________

                                           (п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс __________

                                                       (місце проживання)

Номер засобу зв'язку____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціна позову: ____________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

 

_______________________________________________________________________

(вказати, де, коли і ким поширювалася недостовірна інформація, яка принижує, на думку позивача, його честь та гідність (ділову репутацію), зміст такої інформації, чому вона не відповідає

_______________________________________________________________________

дійсності; навести докази на підтвердження викладеного)

_______________________________________________________________________

Викладене вище переконливо свідчить про порушення наступних моїх особистих немайнових прав: на повагу до гідності та честі (ст. 297 Цивільного кодексу України) та на недоторканність ділової репутації (ст. 299 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 277 Цивільного кодексу України я маю право на спростування недостовірної інформації, поширення якої порушує мої особисті немайнові права. Вважаю, що недостовірна інформація про мене має бути спростована шляхом _______________________.

Внаслідок дій Відповідача мені завдано моральної шкоди, яка оцінюється мною в розмірі _____________________ грн. Завдана мені вищевказаними діями Відповідача моральна шкода, зокрема, виявилася в приниженні моєї честі, гідності (ділової репутації). Моя оцінка розміру моральної шкоди обґрунтовується наступним: ______________________________________________________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 23, 277, 280, 297, 299, 1167 Цивільного кодексу України,

 

ПРОШУ:

1. Зобов'язати Відповідача спростувати недостовірну інформацію, а саме: __________________________________ шляхом _________________________

(зазначити, яка інформація є недостовірною)

__________________________________________________________________.

(вказати спосіб спростування недостовірної інформації)

2. Стягнути з Відповідача ____________________ грн. як відшкодування моральної шкоди у розмірі

3. Викликати до суду свідків _________________________________________

(п. і. б., місце проживання)

__________________________________________________________________.


 

 

Додатки:

 

1. Наявні у Позивача докази щодо поширення недостовірної інформації.

2. Інші докази, що обґрунтовують позовні вимоги.

3. Квитанція про сплату державного мита.

4. Квитанція про сплату послуг з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи.

5. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу.

6. Розрахунок ціни позову.

 

_____________________

        Дата

 

____________________________________                                                                        ________________

                             Підпис