СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

м. ____________________

"___" ____________ 20__ р.

Попередньо ознайомлені з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочинів вимог закону, усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, діючи вільно, на власний розсуд, за відсутності будь-якого примусу як фізичного, так і психічного:

_________________________________________________ (надалі - ВІДЧУЖУВАЧ), народилася ___ _______________ _____ року в селі __________________ __________________ району ____________________ області, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів ____________________, проживає в місті _______________ на проспекті _______________________ _________, кв. ____, з однієї сторони та

______________________________________________________ (надалі - НАБУВАЧ), народився в місті ________ ___ ______________ _____ року, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів __________, проживає в місті ____________ на вулиці ______________________, ____, кв. __________, з іншої сторони (разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей спадковий договір (надалі – договір) про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. За цим договором НАБУВАЧ зобов'язується виконувати передбачені в ньому розпорядження ВІДЧУЖУВАЧА і в разі його смерті набуває право власності на належне ВІДЧУЖУВАЧУ майно (надалі - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ):

1.1.1. квартиру за номером ____ (_________________) в будинку за номером ___ (__________________), що на проспекті _________________ в місті ____________;

1.1.2. садовий будинок за номером ___ (________________), що знаходиться в садівницькому товаристві "__________" _________ району міста ____________ на вулиці ____________, ____, і розташований на земельній ділянці розміром ___ га;

1.1.3. земельну ділянку за номером ___ (________), кадастровий номер якої _________, розміром ____ га, що знаходиться за адресою: вулиця __________, _____ (________________) садівницького товариства "___________" у __________ районі міста _________, надану для ведення садівництва.

1.2. Документом, що підтверджує право власності ВІДЧУЖУВАЧА на квартиру, є Свідоцтво про право власності, видане Головним управлінням житлового забезпечення ________ міської державної адміністрації __ _________ ____ року на підставі наказу Головного управління житлового забезпечення від __ _________ ____ року N  _________.

1.2.1. Право приватної власності ВІДЧУЖУВАЧА на зазначену квартиру зареєстроване в ___________________________________ бюро технічної інвентаризації ___ _________ ____ року у реєстровій книзі за N  _______ за реєстровим N  ______.

1.2.2. Відповідно до Свідоцтва про право власності відчужувана квартира складається з _____ кімнат жилою площею ____ (________________________ __________________) кв. м, її загальна площа - ________ (_______________ __________________________) кв. м.

1.2.3. Балансова вартість квартири, згідно з довідкою-характеристикою, виданою ___________________________ бюро технічної інвентаризації ___ _______________ _____ року за N ____, складає ________ (_________________) гривень __ копійок.

1.2.4. Під забороною (арештом) відчуження згідно з Єдиним реєстром заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відчужувана квартира не перебуває, що підтверджується довідкою від ___ _______________ _____ року за N ___________ та Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за N  _________ від ___ _______________ _____ року, виданими приватним нотаріусом __________ міського нотаріального округу ________________.

1.3. Садовий будинок належить ВІДЧУЖУВАЧУ на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого державним нотаріусом ____________ _____________ державної нотаріальної контори ____________ ___ _______________ _____ року по реєстру за N _________.

1.3.1. Право власності ВІДЧУЖУВАЧА на садовий будинок зареєстроване в ________________________бюро технічної інвентаризації ___ _______________ _____ року у реєстровій книзі N _________ за реєстровим номером ________.

1.3.2. Відчужуваний садовий будинок складається з _____ кімнат жилою площею _______ (_______________________) кв. м, кухні і має загальну площу _____ (___________________________________________) кв. м.

1.3.3. Вартість садового будинку згідно з довідкою-характеристикою, виданою __________________________________ бюро технічної інвентаризації ___ _____________ ____ року за N _______, складає ______ (___________________) гривень _____ копійок.

1.3.4. Під забороною (арештом) відчуження згідно з Єдиним реєстром заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відчужуваний садовий будинок не перебуває, що підтверджується довідкою від ___ _______________ _____ року за N _________ та Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за N ________ від ___ ____________ ____ року, виданими приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу _____________.

1.4. Право приватної власності ВІДЧУЖУВАЧА на земельну ділянку посвідчується Державним актом на право власності на земельну ділянку, виданим _________ міською радою ___ __________ ____ року та зареєстрованим в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за N ______________.

1.4.1. Згідно з планом меж відчужувана за цим договором земельна ділянка:

А) від літери А до літери Б - межує із земельною ділянкою ________________ ________________________________;

Б) від літери Б до літери В - межує із землями садівницького товариства "____________" (вул. _________________, ____);

В) від літери В до літери Г - межує із земельною ділянкою ________________ ________________________________;

від літери Г до літери А - межує із земельною ділянкою ________________ ________________________________.

1.4.2. Відповідно до Висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виданого суб'єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "_______" станом на ___ ______________ ____ року, експертна грошова оцінка відчужуваної земельної ділянки становить _________ (_______________________) гривень _____ копійок.

1.4.3. Під забороною (арештом) відчуження згідно з Єдиним реєстром заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відчужувана земельна ділянка не перебуває, що підтверджується довідкою від ___ _______________ ____ року за N ________ та Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за N _________ від ___ _____________ ____ року, виданими приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу __________________.

1.4.4. Згідно з довідкою про наявність обтяжень (обмежень) на земельну ділянку, виданою Головним управлінням земельних ресурсів ________ міської державної адміністрації __ _________ ____ року за N  ___, станом на __ _________ ____ року встановлені такі обмеження на земельну ділянку, що є предметом цього договору:

А) заборона на зміну цільового призначення;

Б) додержання природоохоронних вимог.

1.4.5. Відчуження земельної ділянки, наданої для ведення садівництва, здійснюється без зміни її цільового призначення.

1.5. В Державному реєстрі обтяжень рухомого майна про податкові застави інформація про перебування відчужуваного за цим договором майна під податковою заставою відсутня, що підтверджується Витягом із зазначеного реєстру за N _________ від ___ _______________ _____ року.

 

2. Обов'язки набувача

2.1. За життя ВІДЧУЖУВАЧА на НАБУВАЧА за цим договором покладається обов'язок виконувати такі дії:

2.1.1. не пізніше ___ числа кожного місяця виплачувати ВІДЧУЖУВАЧУ грошову суму у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

А) Виплата має проводитися в місті _________.

Б) На підтвердження одержання грошової суми ВІДЧУЖУВАЧ зобов'язується видавати НАБУВАЧЕВІ кожного разу відповідну розписку;

2.1.2. протягом весняно-осіннього періоду власними силами або з допомогою залучених осіб обробляти земельну ділянку, що є предметом цього договору, вживати заходів для знищення бур'янів та шкідників садово-городніх культур;

2.1.3. виконувати дрібний ремонт квартири згідно з існуючим Переліком робіт, що належать до дрібного ремонту квартир, затвердженим у порядку, встановленому чинним законодавством;

2.1.4. сплачувати у встановлені строки земельний податок, вартість послуг з користування електроенергією, вносити кошти для задоволення загальних потреб садівницького товариства "____________" в порядку та розмірах, встановлених рішенням зборів членів садівницького товариства;

2.1.5. сплачувати за ВІДЧУЖУВАЧА у порядку та встановлених розмірах податок з власників транспортних засобів щодо належного йому легкового автомобіля марки ____________, зареєстрованого у МРЕВ-5 міста __________ ___ _____________ ____ року за реєстраційним номером ____________, виконувати поточний ремонт легкового автомобіля для забезпечення або відновлення його роботоздатності. При цьому під поточним ремонтом автомобіля за цим договором сторони розуміють заміну і (або) відновлення окремих його частин.

2.2. У разі смерті ВІДЧУЖУВАЧА НАБУВАЧ зобов'язаний:

2.2.1. передати ПРИЗНАЧЕНІЙ ОСОБІ в день поховання ВІДЧУЖУВАЧА свідоцтво про його смерть, одержане у відповідному органі реєстрації актів цивільного стану;

2.2.2. організувати поховання ВІДЧУЖУВАЧА за християнськими звичаями на ___________ кладовищі міста ________ та влаштувати поминки, витративши на все це грошову суму в розмірі не менше 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2.2.3. після спливу одного року після смерті ВІДЧУЖУВАЧА, але не пізніше шести місяців після спливу річного строку, встановити на його могилі надмогильну споруду.

А) Ескіз надмогильної споруди має бути переданий ВІДЧУЖУВАЧЕМ ПРИЗНАЧЕНІЙ ОСОБІ протягом трьох місяців після укладення цього договору.

Б) Якщо такий ескіз у строк, визначений цим пунктом, переданий не буде, НАБУВАЧ має право на власний розсуд визначати зовнішній вигляд, розміри надмогильної споруди та вартість замовлення;

2.2.4. відзначити роковини смерті ВІДЧУЖУВАЧА.

2.3. НАБУВАЧ також зобов'язаний не пізніше десятого числа кожного місяця надавати матеріальне утримання в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян внуку ВІДЧУЖУВАЧА - _________________ _____________________, ___ _______________ _____ року народження до досягнення ним повноліття, а саме до ___ _______________ _____ року.

2.3.1. Сума матеріальної допомоги має виплачуватися батькам __________________________ __________________ чи одному з них, а саме __________________ ____________ та/чи _____________________________ в місті _______________.

2.3.2. Право вимагати виконання НАБУВАЧЕМ своїх обов'язків з надання матеріальної допомоги _____________ належить його батькам - ________________ та ______________.

2.3.3. На підтвердження одержання грошової суми _____________ та/чи _____________ повинні видавати НАБУВАЧЕВІ кожного разу відповідну розписку.

2.4. У разі ухилення _______________ та/чи ______________ від прийняття грошової суми та видачі розписки НАБУВАЧ може виконати свій обов'язок шляхом внесення належної з нього суми матеріальної допомоги в депозит нотаріуса.

 

3. Виникнення права власності

3.1. Право власності на майно, що є предметом цього договору, у НАБУВАЧА виникає в разі смерті ВІДЧУЖУВАЧА з моменту належного оформлення правовстановлюючих документів згідно зчинним законодавством України.

 

4. Гарантії

4.1. ВІДЧУЖУВАЧ гарантує, що предмет цього договору до його укладення нікому іншому не відчужений, в спорі та під заставою, в тому числі податковою, не перебуває, правами третіх осіб як в Україні, так і за її межами не обтяжений, в управління, в оренду, як вклад до статутного капіталу господарських товариств не внесений, прихованих недоліків не має, не є предметом заповіту та шлюбного договору.

4.2. Сторони стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки, правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, їх волевиявлення є вільним і відповідає їх внутрішній волі, а також те, що договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину і не є правочином, що вчиняється ВІДЧУЖУВАЧЕМ під впливом тяжкої для нього обставини і на вкрай невигідних умовах.

4.3. Сторони також стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього договору.

4.4. ВІДЧУЖУВАЧ зобов'язується протягом дії цього договору не передавати зазначене в ньому майно в найом (оренду).

 

5. Відповідальність сторін

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 

6. Зміна умов договору та його розірвання

6.1. Зміна умов цього договору або його розірвання допускається лише за згодою сторін.

6.2. У разі зміни договору зобов'язання НАБУВАЧА змінюються відповідно до змінених умов договору.

6.3. У разі невиконання НАБУВАЧЕМ розпоряджень ВІДЧУЖУВАЧА на його вимогу цей договір може бути розірваний у судовому порядку.

6.4. У разі неможливості виконання НАБУВАЧЕМ розпоряджень ВІДЧУЖУВАЧА на вимогу НАБУВАЧА цей договір може бути розірваний у судовому порядку.

6.5. У разі коли невиконання набувачем обов'язків за цим спадковим договором матиме місце після смерті ВІДЧУЖУВАЧА, звертатися до суду з позовом про розірвання цього договору може особа, призначена ВІДЧУЖУВАЧЕМ здійснювати контроль за виконанням спадкового договору.

6.6. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й цей договір.

 

7. Оплата витрат

7.1. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цього договору, сплачуються НАБУВАЧЕМ.

 

8. Інші умови

8.1. Укладення цього договору проводиться з письмової згоди чоловіка ВІДЧУЖУВАЧА - ___________________________________, справжність підпису якого на відповідній заяві засвідчена приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу _________________ ___ _______________ _____ року по реєстру за N ___________.

8.2. Сторони дійшли згоди, що у разі смерті НАБУВАЧА за життя ВІДЧУЖУВАЧА цей спадковий договір припиняється.

8.3. У разі відсутності ВІДЧУЖУВАЧА, ___________________ та/чи _________________ або уповноважених ними осіб у місці виконання зобов'язання, їх ухилення від прийняття грошової суми НАБУВАЧ має право виконати своє зобов'язання шляхом внесення належних з нього грошей у депозит нотаріуса.

8.4. ВІДЧУЖУВАЧ призначає __________________________, ___ _______________ _____ року народження, котрий проживає в місті ___________ на вулиці _______________, _____, кв. ____, за його згодою особою (далі - ПРИЗНАЧЕНА ОСОБА), яка буде здійснювати контроль за виконанням цього спадкового договору після його смерті.

8.5. На ПРИЗНАЧЕНУ ОСОБУ покладається здійснення контролю за:

8.5.1. організацією НАБУВАЧЕМ поховання ВІДЧУЖУВАЧА відповідно до умов пункту 2.2 цього договору та влаштуванням поминок;

8.5.2. встановленням НАБУВАЧЕМ у строки, встановлені в цьому договорі, пам'ятної споруди на могилі ВІДЧУЖУВАЧА;

8.5.3. відзначенням роковин смерті ВІДЧУЖУВАЧА.

8.6. На підтвердження виконання НАБУВАЧЕМ вимог цього договору після смерті ВІДЧУЖУВАЧА і передачі йому НАБУВАЧЕМ свідоцтва про смерть ВІДЧУЖУВАЧА ПРИЗНАЧЕНА ОСОБА оформляє відповідну заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідчена.

8.7. Сторони за цим договором домовились, що ініціювати зняття заборони відчуження зазначеного в цьому договорі нерухомого майна на підставі свідоцтва про смерть ВІДЧУЖУВАЧА має тільки ПРИЗНАЧЕНА ОСОБА.

8.8. Спори, що можуть виникнути між НАБУВАЧЕМ та ПРИЗНАЧЕНОЮ ОСОБОЮ, розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавствомУкраїни.

8.9. Зі змістом ст. ст. 1302 - 1307 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України сторони ознайомлені.

8.10. Сторони стверджують, що зміст цього договору та зміст зазначених в пункті 8.9 статей Цивільного кодексу України та Сімейного кодексу України їм зрозумілий, питань, які залишилися б нез'ясованими і незрозумілими для них, немає.

8.11. Договір складено в трьох примірниках, один із яких призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса ___________ міського нотаріального округу __________________ (місто _________, вул. ___________________, ___), а інші два, викладені на бланках нотаріальних документів (серії ___ NN ______ - ______), призначаються для ВІДЧУЖУВАЧА та НАБУВАЧА.

Підписи сторін:

ВІДЧУЖУВАЧ: _________________ /_____________________________/;

НАБУВАЧ: _____________________ /_____________________________/

 

(посвідчувальний напис про накладення заборони відчуження)