ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України 14 грудня 2012 року № 1842/5

 

_____________________________________

(найменування уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання)

 

 

ЗАЯВА

про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації*

 

____________________________________________________________________

         (найменування іноземної неурядової організації або прізвище, ім’я, по батькові

____________________________________________________________________

                            уповноваженої особи іноземної неурядової організації)

 

подає документи на акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації _________________________________________________

(найменування відокремленого підрозділу, його

____________________________________________________________________

місцезнаходження)

 

Рішення про утворення відокремленого підрозділу та призначення його керівника прийнято ___________________________________________________

(найменуванняуповноваженого органу іноземноїнеурядової

____________________________________________________________________
організації; число, місяць, рік)

 

________________             __________             _____________________________
            (дата)                                 (підпис)                      (прізвище, ім’я, по батькові керівника

                                                                                                 або уповноваженої особи іноземної

                                                                                                          неурядової організації)

 

* Заява подається (надсилається) поштовим відправленням. Справжність підписів зазначених осіб засвідчується печаткою юридичної особи (у разі її наявності).