ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України
14 грудня 2012 року № 1842/5

 

_________________________________

(найменування уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання)

 

 

ЗАЯВА

про підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання*

 

____________________________________________________________________

      (найменування громадського об’єднання, його місцезнаходження, датареєстрації та____________________________________________________________________

номер свідоцтва, ідентифікаційний код юридичної особи)

 

просить підтвердити всеукраїнський статус зазначеного громадського об’єднання.

 

________________             __________              _____________________________

          (дата)                          (підпис)                                     (прізвище, ім’я, по батькові

                                                                                                      керівника або уповноваженої

                                                                                                    особи громадського об’єднання)

 

 

* Заява подається (надсилається) поштовим відправленням. Справжність підписів зазначених осіб засвідчується печаткою юридичної особи (у разі її наявності).