ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

14 грудня 2012 року № 1842/5

 

_________________________________

(найменування уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання)

 

 

ЗАЯВА

про повідомлення про утворення громадського об’єднання*

 

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові засновників або особи (осіб), ____________________________________________________________________

уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання)

 

повідомляє(ють) про утворення ________________________________________

                                                           (найменування громадського об’єднання,  його

____________________________________________________________________

місцезнаходження)

 

Рішення про утворення громадського об’єднання прийнято на установчих зборах засновників ________________________

                                                                                                                                                                          (число, місяць, рік)

 

________________             __________             _____________________________

          (дата)                                      (підпис)                               (прізвище, ім’я, по батькові)

 

* Заява подається (надсилається) поштовим відправленням засновниками або особою(ами), уповноваженою(ими) представляти громадське об’єднання. Справжність підписів зазначених осіб підлягає нотаріальному засвідченню.