ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України 14 грудня 2012 року № 1842/5

 

_________________________________

(найменування уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання)

 

 

ЗАЯВА

про реєстрацію громадського об’єднання*

 

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника або особи (осіб), яка (які) має(ють)право____________________________________________________________________

представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій)

 

подає(ють)документи на реєстрацію_____________________________________

                                                                 (найменування громадського об’єднання, його

____________________________________________________________________

місцезнаходження)

 

Рішення про утворення громадського об’єднання та затвердження статуту прийнято на установчих зборах засновників ______________________________

(число, місяць, рік)

 

________________             __________             _____________________________

          (дата)                                      (підпис)                               (прізвище, ім’я, по батькові)

 

* Заява подається (надсилається поштовим відправленням) керівником або особою(ами), яка (які) має(ють) право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підписів зазначених осіб підлягає нотаріальномузасвідченню.