ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

14 грудня 2012 року № 1842/5

 

__________________________________

(найменування уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання)

 

 

 

ЗАЯВА

про відмову від всеукраїнського статусу громадського об’єднання*

 

___________________________________________________________________

     (найменування громадського об’єднання, його місцезнаходження, датареєстрації та___________________________________________________________________

номер свідоцтва, ідентифікаційний код юридичної особи)

 

повідомляє про відмову від всеукраїнського статусу зазначеного громадського об’єднання.

 

 

________________             __________             _____________________________

          (дата)                          (підпис)                                   (прізвище, ім’я, по батькові

                                                                                                    керівника або уповноваженої

                                                                                                  особи громадського об’єднання)

 

 

* Заява подається (надсилається) поштовим відправленням. Справжність підписів зазначених осіб засвідчується печаткою юридичної особи (у разі її наявності).